ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนางสาวปาริชาติ การบุตร เอกนิติศาสตร์ รุ่น6

รูปปลา


วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ปฏิบัติการสร้างweb blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ

การเป็นคนดีนั้นไม่ยาก มันอยู่ที่ตัวเราและจิตใจของเรา

ปฏิบัติการสร้างweb blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาว ปาริชาติ การบุตร เอกนิติศาสตร์ ชั้นปีที่4 รหัสนักศึกษา 484401048
เกิดวันที่16 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2529 เบอร์โทร 081-8586072
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่6 ตำบล วังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน
จบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี
สถานที่ฝึกงาน ศาลจังหวัดราชบุรี
เพื่อนสนิท นางสาว ศิริพร ราชจันทึก นางสาว อาทิตยา อุ้ยฟัก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สมนึก ศรีโมอ่อน

คติ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

จงทำกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต

นกบินจากไปไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ในอากาศ

คนทำความดีจริงย่อมไม่หวังสิ่งตอบแทน

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

comment