ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนางสาวปาริชาติ การบุตร เอกนิติศาสตร์ รุ่น6

รูปปลา


วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ปฏิบัติการสร้างweb blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาว ปาริชาติ การบุตร เอกนิติศาสตร์ ชั้นปีที่4 รหัสนักศึกษา 484401048
เกิดวันที่16 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2529 เบอร์โทร 081-8586072
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่6 ตำบล วังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา
มีพี่น้องทั้งหมด 3 คน
จบการศึกษามัธยมปลายจากโรงเรียนปากช่อง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อำเภอ จอมบึง จังหวัด ราชบุรี
สถานที่ฝึกงาน ศาลจังหวัดราชบุรี
เพื่อนสนิท นางสาว ศิริพร ราชจันทึก นางสาว อาทิตยา อุ้ยฟัก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สมนึก ศรีโมอ่อน

คติ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

จงทำกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต

นกบินจากไปไม่ทิ้งรอยเท้าไว้ในอากาศ

คนทำความดีจริงย่อมไม่หวังสิ่งตอบแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

comment