ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของนางสาวปาริชาติ การบุตร เอกนิติศาสตร์ รุ่น6

รูปปลา


วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ปฏิบัติการสร้างweb blog เพื่อการมีประสบการณ์วิชาชีพ

การเป็นคนดีนั้นไม่ยาก มันอยู่ที่ตัวเราและจิตใจของเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา

comment